Kehittäjäverkostot


Kehittäjäverkostot

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Kehittäjäverkostot oman työn tukena.

OSAAMISTAVOITTEET

  • Opiskelija tuntee erilaisia kansallisia kehittäjäverkostoja, sekä niihin liittyvät avoimet foorumit ja sivustot.
  • Osaa hyödyntää kehittäjäverkostojen jakamaa osaamista ja tietoa omassa työssään.
  • Osaa osallistua verkostojen toimintaan ammatillisen verkostoprofiilinsa kautta.

TEEMAT

  • Kansalliset kehittäjäverkostot.
  • Verkkoyhteisöt ja avoimet foorumit.
  • Kehittäjäverkostojen hyödyt opettajan ja kehittäjän työssä.
  • Osallistumisen tavat ja yhteistoiminta.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liity verkkoyhteisöön jonka koet omassa työssäsi hyödylliseksi.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki keskusteluun, johon olet osallistunut - tai kuvaa miten olet hyödyntänyt kehittäjäverkostojen jakamaa aineistoa omassa työssäsi - tai kuvaa miten olet jakanut omaa osaamistasi verkostolle.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -