Pedagogiset mallit

Pedagogiset mallit

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

oppimisprosessi, pedagogisetmallit, verkko-opetus
Pedagogiset mallit verkko-opetuksen tukena

OSAAMISTAVOITTEET Tuntee tyypillisimmät pedagogiset mallit ja osaa soveltaa valitsemaansa mallia verkko-opetuksen suunnittelussa.

TEEMAT Pedagogiset mallit Verkko-oppimisprosessi

OSAAMISEN OSOITTAMINEN Valitse jokin pedagoginen malli ja suunnittele mallin mukainen verkko-oppimisprosessi. Linkitä suunnitelmasi merkkihakemukseen.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -