TVT-strategiat

TVT-strategiat

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

digistrategia, kehittäminen, oppilaitoksen, tvt-strategia
TVT strategiat

OSAAMISTAVOITTEET

Tunnistaa TVT-strategian laadintaprosessin sekä pääpiirteet. Tunnistaa oman organisaationsa tvt-strategian ja osaa esittää kehittämisideoita

TEEMAT

TVT- strategian laadintaprosessi TVT- strategian sisältö ja osuus oppilaitoksen kokonaiskehittämistä.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Tutustu oman organisaatiosi TVT-strategiaan. Tee siitä lyhyt tiivistelmä/esitys ja liitä kehittämisideoitasi, jaa esityksesi ja liitä se osaamismerkkihakemukseesi.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -