Minecraft

Minecraft

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Minecraft

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osaa liikkua ja keskustella Minecraftissa
  • Osaa rakentaa yksinkertaisia objekteja
  • Ymmärtää miten Minecraftia voi käyttää oppimisessa
  • Tietää Minecraft Edun opettajatyökaluista

TEEMAT

  • Liikkuminen
  • Moodit (survival ja creative)
  • Rakentelu (craftaus)
  • Oppimiskäyttö: ryhmänhallinta ja tehtävänanto Minecraft Edussa

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Linkitä osaamismerkkihakemukseesi rakentamasi Minecraft-maailma ja kuvaile Minecraftin oppimis-/opetuskäyttöä oman alasi näkökulmasta


Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -