Osaamisperusteisuus


Osaamisperusteisuus

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

HOPS, ja, opintopolut, osaamisen, osaamisperusteisuus, perusteet, tunnistaminen, tunnustaminen, tutkinnon, yksilölliset
Osaamisperusteisuus

OSAAMISTAVOITTEET

  • Ymmärtää osaamisperusteisuuden lähtökohdat ja vaikutukset opettajuuteen
  • Tuntee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteet
  • Osaa hakea ja nimetä hyviä käytänteitä liittyen jaettuun opettajuuteen, osaamisperusteisuuteen ja yksilöllisten opintopolkujen muodostamiseen

TEEMAT

  • Osaamisperusteisuus käytännössä ja opetussuunnitelmissa
  • Hyviä erimerkkejä osaamisperusteisuudesta

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Kuvaile osaamismerkkihakemuksessa, miten olet toteuttanut tai voisit toteuttaa omassa työssäsi yhtä seuraavista teemoista: osaamisperusteisuus opetusalalla, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet tai hyvien käytäntöjen jakaminen osaamisperusteisuudesta.


Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -