Appsit opetuksessa 1: iOS

Appsit opetuksessa 1: iOS

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

apps, iOS, mobiili, mobiilisovellukset, opetus, oppiminen
Appsien opetuskäyttö iOS-laitteissa.

Kriteerit

OSAAMISTAVOITTEET

 • Tuntee appsien toimintaperiaatteet iOS-mobiililaitteissa teknisesti.
 • Osaa hankkia ja ladata appseja omaan laitteeseensa.
 • Osaa etsiä tietoa/kokemuksia opetukseen ja oppimiseen soveltuvista appseista.

TEEMAT

 • Appsien peruskäyttö iOS-laitteissa.
 • Mobiililaitteiden ja appsien opetuskäyttöön liittyvien verkostojen hahmottaminen.
 • Osaa ideoida mobiililaitteiden ja appsien opetuskäyttöä omassa opetuksessaan.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki oppimateriaaliin (blogi, wiki tms), jossa olet hyödyntänyt mobiiliappseja joko sisällöntuotannossa tai työprosessissa. Kerro lisätiedoissa kuinka olet appseja hyödyntänyt.

TAI

Ota ruutukaappaus mobiililaitteesta/appsista ja kerro lisätiedoissa kuinka appsia voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa.

Myöntäjän suosittelut

logo

Omnia

digituki@omnia.fi

 • We share the same values as this organisation

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We collaborate with this organisation

 • We recognise badges issued by this organisation

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standardsArvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -