Tiedonhaun some-välineet

Tiedonhaun some-välineet

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

avoimet, commons, creative, media, sisällöt, sosiaalinen, tiedonhaku
Tiedonhaun some-välineet

OSAAMISTAVOITTEET

 • Tuntee tiedonhaun kannalta keskeisimmät sosiaalisen median palvelut (teksti, kuva, video)
 • Osaa käyttää perus- ja kehittyneempiä hakutoimintoja sekä suodattimia 
 • Tunnistaa avoimet sisällöt ja osaa merkitä lähteen
 • Osaa arvioida tiedon tuottajan luotettavuutta
 • Ymmärtää miten tietoa tuotetaan yhdessä sosiaalisessa mediassa

TEEMAT *

 • Erityyppisten medioiden kannalta tärkeiden palveluiden kuten Youtube, Flickr, Jamendo, Wikimedia ym. hakuominaisuudet tarkennetut haut ja tulosten suodatus
 • Creative Commons -haun koostesivun käyttö
 • CC-lisenssin perusteiden ymmärtäminen ja CC-materiaalin hyödyntäminen
 • Google-haun rajaus haluttuihin välineisiin tai sivustoihin

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

 • Etsi verkosta kuva, jonka käyttöoikeudet antavat sinulle luvan käyttää omassa tuotoksessasi.
 • Liitä hakemuksesi Verkkoliitteet-kenttään linkki sivulle, jossa on kerrottu kuvan käyttöoikeudet.
 • Kuvaile hakemuksessasi omin sanoin millä ehdoilla linkittämääsi kuvaa saa käyttää.
 • Kirjoita myös miten voit soveltaa sosiaaliseen mediaan ja/tai avoimiin sisältöihin pohjautuvaa tiedonhakua omassa työssäsi. Anna esimerkkejä eri somepalveluista tai erilaisista medioista.


Arvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -