Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus


Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

Opettaja, opiskelija, roolit, some
Vaikuttaminen eri ympäristöissä.

OPISKELIJAN OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee sosiaalisen median toimintaperiaatteet yleisellä tasolla ja osaa hahmottaa omaa toimintaansa verkossa sekä yksityisen, että työroolin kautta.
  • Osaa arvioida toiminnan vaikuttavuutta eri ympäristöissä ja eri rooleissa niin opettajan kuin opiskelijan näkökulmasta. - Hahmottaa mediakasvatuksen merkityksen osana monimuotoistuvaa verkko-oppimista ammatillisessa koulutuksessa.

TEEMAT

  • Sosiaalisen median toimintaperiaatteet.
  • Kansalaisaktiivisuus.
  • Mediakasvatus.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen viisi linkkiä liittyen aiheeseen ʺOpettaja mediakasvattajanaʺ.Tämä koskettaa vain täydennyskoulutukseen osallistuvia. Anna nimesi tai nimimerkkisi, joka näkyy pelisivustolla osaamismerkin yhteydessä.
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -