Henkilökohtainen oppimisympäristö, Personal Learning Environment


Henkilökohtainen
oppimisympäristö, Personal Learning Environment

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

henkilökohtainen, oppimisverkosto, oppimisympäristö, Ple, Pln
Henkilökohtainen oppimisympäristö (Personal Learning Environment) ja Henkilökohtainen oppimisverkosto (Personal Learning Network) ammatillisessa opetuksessa

OSAAMISTAVOITTEET

  • Ymmärtää henkilökohtaisen oppimisympäristön ja -oppimisverkoston mahdollisuudet esim. oman osaamisensa kehittämisessä ja oman osaamisensa näkyväksi tekemisessä
  • Ymmärtää miten henkilökohtaista oppimisympäristöä voidaan hyödyntää ammatillisessa opetuksessa

TEEMAT

  • Henkilökohtaisen oppimisympäristön ja -oppimisverkoston mahdollisuudet ja haasteet ammatillisessa opetuksessa

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Kuvaa olemassa oleva tai suunnitteilla oleva oma henkilökohtainen oppimisympäristösi- ja/tai -verkostosi haluamassasi muodossa. Voit tehdä kuvauksen myös siitä näkökulmasta, millaisen PLE:n opiskelijasi voisivat toteuttaa.
  • Kuvaa myös millaisilla verkkotyövälineillä tai verkkoympäristöillä kuvaamasi PLE on toteutettavissa
  • Julkaise kuvaajasi ja linkitä osaamismerkkihakemukseesi


Arvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -