Prezi

Prezi

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

multimediaesitys, Prezi, verkkoesitys
Prezin käyttö opetuksessa

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osaa luoda opetuskäyttöön ytimekkäitä visuaalisia ja monimediaisia verkkoesityksiä sekä jakaa niitä muille.

TEEMAT

  • Edu-tunnuksen luominen Prezi-palveluun
  • Oman Prezi esityksen koostaminen
  • Oman Prezi esityksen jakaminen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • Luo opetustasi palveleva Prezi esitys. Jaa se julkisesti.
  • Linkitä esitys osaamismerkkihakemukseesi

Täydennä Prezi hakemus. Avaa Prezin linkki.


Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -