Pinterest

Pinterest

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Sisältöjen pinnaaminen

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee Pinterestin toimintaperiaatteet
  • Osaa pinnata sisältöjä Pinterestistä, järjestää ne nimetyille boardeille ja kirjoittaa kuvauksen.
  • Osaa luoda uusia pinnejä verkkosivuilta, järjestää ne boardeiksi ja jakaa boardin toiselle toimijalle.

TEEMAT

  • Pinterestin toimintaperiaatteet.
  • Sisältöjen pinnaaminen Pinterestistä, järjestäminen nimetyille boardeille.
  • Pinnaaminen verkkosivuilta, boardeiksi järjestäminen ja boardin jakaminen toiselle toimijalle.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki Pinterest-boardiisi, joka liittyy ammatin opetukseen.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -