Kehittämishankkeet


Kehittämishankkeet

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

Afrikan, EAKR, ESR, EU, hankkeet, Horizon2020, Interreg, kehittämispankin, Rahoitus, Rahoitusinstrumentit, Twinning., UM
Kehittämishankkeiden perusperiaatteet ja erilaiset rahoitusinstrumentit

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee erilaiset rahoitukseen liittyvät rahoituslähteet, toiminnan perusperiaatteet ja käyttömahdollisuudet Suomessa, EU:ssa ja EU:n ulkopuolella.

TEEMAT

  • EU-rahoitus
  • UM-rahoitus
  • Hankerahoitus
  • Investointituki
  • Verkostotoiminta
  • Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Työelämäyhteistyö

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Linkitä osaamismerkkihakemukseen tieto hankkeesta missä olet ollut mukana ja kuvaile roolisi siinä.

TAI

Esittele kaksi rahoitusinstrumenttia ja kuvaile miten ne voisivat soveltua johonkin sinua kiinnostavaan kehittämisaihioon.
Tämä koskettaa vain täydennyskoulutukseen osallistuvia. Anna nimesi tai nimimerkkisi, joka näkyy pelisivustolla osaamismerkin yhteydessä.
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -