EU-rahoitus

EU-rahoitus

Perehdytään eri rahoituslähteisiin.

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee erilaiset rahoitukseen liittyvät rahoituslähteet, toiminnan perusperiaatteet ja käyttömahdollisuudet Suomessa, EU:ssa ja EU:n ulkopuolella.

TEEMAT

  • EU-rahoitus
  • UM-rahoitus
  • Hankerahoitus
  • Investointituki
  • Verkostotoiminta
  • Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Työelämäyhteistyö

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Linkitä osaamismerkkihakemukseen tieto hankkeesta missä olet ollut mukana ja kuvaile roolisi siinä.

TAI

Esittele kaksi rahoitusinstrumenttia ja kuvaile miten ne voisivat soveltua johonkin sinua kiinnostavaan kehittämisaihioon.
Anna nimesi tai nimimerkkisi, joka näkyy pelisivustolla osaamismerkin yhteydessä.
Valitse ryhmä/joukkue
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -