Kehittämishankkeet


Kehittämishankkeet

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

Afrikan, EAKR, ESR, EU, hankkeet, Horizon2020, Interreg, kehittämispankin, Rahoitus, Rahoitusinstrumentit, Twinning., UM
Kehittämishankkeiden perusperiaatteet ja erilaiset rahoitusinstrumentit

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee erilaiset rahoitukseen liittyvät rahoituslähteet, toiminnan perusperiaatteet ja käyttömahdollisuudet Suomessa, EU:ssa ja EU:n ulkopuolella.

TEEMAT

  • EU-rahoitus
  • UM-rahoitus
  • Hankerahoitus
  • Investointituki
  • Verkostotoiminta
  • Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Työelämäyhteistyö

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Linkitä osaamismerkkihakemukseen tieto hankkeesta missä olet ollut mukana ja kuvaile roolisi siinä.

TAI

Esittele kaksi rahoitusinstrumenttia ja kuvaile miten ne voisivat soveltua johonkin sinua kiinnostavaan kehittämisaihioon.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -