Opettajan portfolio

Opettajan portfolio

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Opettajan osaamisen näkyväksi tekeminen kansallisilla ja kansanvälisillä foorumeilla.

OSAAMISTAVOITTEET

  • Ymmärtää verkko- ja verkostoidentiteetin eri ulottuvuudet.
  • Tunnistaa oman roolinsa sekä virallisissa että epävirallisissa foorumeissa.
  • Osaa rakentaa omaa osaamistaan kuvaavat verkkoprofiilit asianmukaisesti eri verkkopalveluihin.

TEEMAT

  • Opettajan osaamisen näkyväksi tekeminen.
  • LinkedIn
  • Europass CV- palvelu
  • EU verkossa
  • EU expert participation

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Päivitä oma profiilisi LinkedIn-palvelussa, jaa sen julkinen linkki sosiaalisen median verkostossasi (esim. Slack, Facebook, Whatsapp) ja verkostoidu. Anna myös suosituksia verkostosi jäsenille palvelussa. Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki omaan profiiliisi.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -