Second Life

Second Life

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

3D, Life, Second, SL, Virtuaalimaailmat
Virtuaalimaailmaan tutustuminen

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osaa ladata omalle laitteelleen tarvittavat sovellukset sekä tuntee laitteistovaatimukset
  • Osaa luoda avatar-hahmon itselleen
  • Osaa siirtyä virtuaalimaailmassa paikasta toiseen
  • Osaa käyttää viestimiseen chat-toimintoa ja puhetta
  • Hahmottaa miten virtuaalimaailmat voivat toimia oppimisympäristönä

TEEMAT

  • Virtuaalimaailmojen opetuskäytön perusteet
  • Tekniset toimintaedellytykset
  • Ympäristöön kirjautuminen ja perustoiminnot

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Luo itsellesi avatar-hahmo ja ota vierailustasi Second Life -ympäristössä todisteeksi kuvakaappaus. Liitä kuvakaapaus osaamismerkkihakemukseen.

Kerro hakemuksen lisätiedoissa esimerkki, miten ajattelet Second Lifen soveltuvan oman alasi opetukseen ja ohjaukseen.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -