Second Life

Second Life

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen -osaamismerkkejä kehittävät yhteistyössä Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Avainsanat:

3D, Life, Second, SL, Virtuaalimaailmat
Virtuaalimaailmaan tutustuminen

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osaa ladata omalle laitteelleen tarvittavat sovellukset sekä tuntee laitteistovaatimukset
  • Osaa luoda avatar-hahmon itselleen
  • Osaa siirtyä virtuaalimaailmassa paikasta toiseen
  • Osaa käyttää viestimiseen chat-toimintoa ja puhetta
  • Hahmottaa miten virtuaalimaailmat voivat toimia oppimisympäristönä

TEEMAT

  • Virtuaalimaailmojen opetuskäytön perusteet
  • Tekniset toimintaedellytykset
  • Ympäristöön kirjautuminen ja perustoiminnot

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Luo itsellesi avatar-hahmo ja ota vierailustasi Second Life -ympäristössä todisteeksi kuvakaappaus. Liitä kuvakaapaus osaamismerkkihakemukseen.

Kerro hakemuksen lisätiedoissa esimerkki, miten ajattelet Second Lifen soveltuvan oman alasi opetukseen ja ohjaukseen.Arvioimme merkkihakemukset vain henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet johonkin koulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi TAI https://tinyurl.com/digivalinnaiset
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -