Second Life

Second Life

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

3D, Life, Second, SL, Virtuaalimaailmat
Virtuaalimaailmaan tutustuminen

[Avaa kriteerisivu uuteen ikkunaan]

OSAAMISTAVOITTEET

  • Osaa ladata omalle laitteelleen tarvittavat sovellukset sekä tuntee laitteistovaatimukset
  • Osaa luoda avatar-hahmon itselleen
  • Osaa siirtyä virtuaalimaailmassa paikasta toiseen
  • Osaa käyttää viestimiseen chat-toimintoa ja puhetta
  • Hahmottaa miten virtuaalimaailmat voivat toimia oppimisympäristönä

TEEMAT

  • Virtuaalimaailmojen opetuskäytön perusteet
  • Tekniset toimintaedellytykset
  • Ympäristöön kirjautuminen ja perustoiminnot

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Luo itsellesi avatar-hahmo ja ota vierailustasi Second Life -ympäristössä todisteeksi kuvakaappaus. Liitä kuvakaapaus osaamismerkkihakemukseen.

Kerro hakemuksen lisätiedoissa esimerkki, miten ajattelet Second Lifen soveltuvan oman alasi opetukseen ja ohjaukseen.
Tämä koskettaa vain täydennyskoulutukseen osallistuvia. Anna nimesi tai nimimerkkisi, joka näkyy pelisivustolla osaamismerkin yhteydessä.
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän verkko-osoitteet (URL) niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -