Facebook-ohjaus

Facebook-ohjaus

logo

Oppiminen Online

info@oppiminenonline.com

Oppiminen Onlinen osaamismerkkejä myöntävät yhteistyössä Amok (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä Hamk (Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Avainsanat:

facebook, ohjaus
Osaa hyödyntää Facebookia yksilö- ja ryhmänohjauksessa.

OSAAMISTAVOITTEET

-tuntee Facebookin perusperiaatteet -osaa luoda sivuja ja perustaa ryhmiä eri käyttötarkoituksiin -osaa käyttää toimintoja eri tavoin yksilö- ja ryhmäohjauksessa

TEEMAT

-Facebookin perustoimintaperiaatteet -Ryhmien ja sivujen luominen -yksilö- ja ryhmäohjaus Facebookissa

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseesi linkki Facebookiin perustamaasi ryhmään, joko olemassaolevaan, tai nyt hakemusta varten luomaasi. Linkin sijasta voit myös ottaa ryhmän sivusta kuvakaappauksen, jakaa sen verkossa valitsemassasi palvelussa ja jakaa linkin osaamismerkkihakemuksessa. 

Kuvaile myös miten olet käyttänyt Facebookia ohjausvälineenä.Arvioimme merkkihakemukset henkilöiltä, jotka ovat ilmoittautuneet täydennyskoulutukseemme osallistujaksi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://u.oamk.fi/osaoppi
Lue kriteerien kohta Osaamisen osoittaminen ja anna lisätietoja tarvittaessa.
Liitä tähän linkit niihin dokumentteihin, jotka tukevat hakemustasi.
- tai -