Kestävän kehityksen osaaja

Kestävän kehityksen osaaja

Kestävän kehityksen osaaja osaa kestävän kehityksen perusteet, ymmärtää kestävän kehityksen ja megatrendien merkityksen, osaa havainnoida kestävän kehityksen kehityskulkuja sekä pystyy omaksumaan kestävän kehityksen tietoa oman alansa kontekstissa.

  • ymmärtää kestävän kehityksen perusteet
  • ymmärtää kestävän kehityksen ja megatrendien merkityksen kehityksessä
  • osaa havainnoida kestävän kehityksen kehityskulkuja ja ymmärtää mitä kestävä tulevaisuus tarkoittaa
  • kykenee soveltamaan kestävän kehityksen perusteita omassa toiminnassaan
  • osaa analysoida taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta
  • osaa arvioida omaa toimintaansa kestävyyden eri näkökulmista