Photoshop hallussa!

Photoshop hallussa!

Merkinhaltija on osallistunut Turun kesäyliopiston Photoshop - kuvakäsittely haltuun! -koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena oli, että koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee Photoshopin peruskäytön ja tehokkaat työtavat. Koulutus soveltui kaikille, jotka tarvitsevat kuvankäsittelytaitoja harrastuksissaan tai työssään. Osallistuminen ei edellyttänyt aikaisempaa kokemusta kuvankäsittelyohjelmista. Koulutuksen sisältö: - Photoshopin käyttöliittymä - värikorjaukset - tasot ja tasoefektit - säätötasot ja tasomaskit - smart -objektit - värimallit ja konvertointi eri värimalleihin - valinnat ja syväystekniikat eri käyttötarkoituksiin - kuvamanipulointi, kuvan korjailu ja kuvakollaasit - väriprofiilit ja niiden käyttö - automatisoinnit makroilla - raw -kuvien käsittely ja työnkulku - oikean kuvaformaatin valinta eri käyttötarkoituksiin

Merkin myöntämisen kriteerit:

Merkinhaltija on osallistunut Turun kesäyliopiston Photoshop - kuvakäsittely haltuun! -koulutukseen (20 opetustuntia). Hän on koulutuksen aikana tutustunut Photoshop-kuvankäsittely ohjelman perusominaisuuksiin ja tehokkaisiin työtapoihin tekemällä kurssilla useita harjoitustehtäviä sekä palauttamalla hyväksytysti Photoshopin käytön tuntemusta mittaavan osaamismerkkihakemuksen (yli 2/3 vastauksista oikein).


Turun kesäyliopisto on koulutuksen ja kehittämisen asiantuntija. Kesäyliopisto tarjoaa yksilöille, ammattiryhmille ja organisaatioille mahdollisuuden kehittymiseen ja oppimisen iloon elämän eri vaiheissa. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Kursseja ja pidempiä koulutuksia järjestetään ympäri vuoden.

Ajankohtaiset koulutuksemme löydät osoitteesta: https://www.turunkesayliopisto.fi/

Seuraa meitä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa!