Ammattiin opiskelevan lukudiplomi (kulta)

Ammattiin opiskelevan lukudiplomi (kulta)

Kultainen Lukudiplomi-osaamismerkki myönnetään ammatillisen toisen asteen opiskelijalle, joka osana opintojaan osoittaa tuntevansa monipuolisesti kirjallisuuden eri lajeja, hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä analysoi ja arvioi tieto- ja kaunokirjallisuutta. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu myöntää osaamismerkin hyväksyttyjen kultatason lukudiplomitehtävien perusteella. Osaamismerkki perustuu tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin. Opiskelija: - soveltaa monipuolisesti kielelliseen, kulttuuriseen ja identiteettien moninaisuuteen liittyvää osaamistaan, - osoittaa tuntevansa monipuolisesti kirjallisuuden eri lajeja ja muita taidemuotoja, - hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä analysoi ja arvioi kaunokirjallisuutta ja muita taideteoksia, - arvioi ja kehittää omaa lukemistaan, - ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti, - tuottaa ja tulkitsee monipuolisesti tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa.

Kultaisen Lukudiplomi-osaamismerkin saajalta edellytetään

  • vähintään yhdeksän vapaavalintaisen kokonaisteoksen lukemista (joista 2-3 omaan ammattialaan liittyviä teoksia),

  • vähintään yhdeksän kultatason analyysitehtävän hyväksyttä suorittamista (tehtävillä osoitetaan ymmärtävän ja analyyttisen lukutaidon hallintaa sekä eritellään lukukokemusta).

  • vähintään kahden kultatason ammattialakohtaisen tehtävän hyväksyttyä suorittamista (tehtävällä osoitetaan taitoa tulkita ja soveltaa omaan ammattialaan liittyvän kirjallisuutta)

  • vähintään viiden kultatason luovan tehtävän hyväksyttyä suorittamista (tehtävillä osoitetaan tekstilajien ja kirjallisuuden ilmaisutapojen ymmärtämistä sekä kykyä hyödyntää kirjallisuuden keinoja omassa ilmaisussa).