Ammattiin opiskelevan lukudiplomi (hopea)

Ammattiin opiskelevan lukudiplomi (hopea)

Hopeinen Lukudiplomi-osaamismerkki myönnetään ammatillisen toisen asteen opiskelijalle, joka osana opintojaan tutustuu monipuolisesti kirjallisuuden eri lajeihin sekä lukee ja tulkitsee tieto- ja kaunokirjallisuutta. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu myöntää osaamismerkin hyväksyttyjen hopeatason lukudiplomitehtävien perusteella. Osaamismerkki perustuu tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin. Opiskelija: - ottaa huomioon kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden omassa vuorovaikutuksessaan, - tutustuu monipuolisesti kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin, - lukee kaunokirjallisuutta sekä tulkitsee ja arvioi kaunokirjallisuutta ja muita taideteoksia, - arvioi omaa lukemistaan, - ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti, - tuottaa ja tulkitsee tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa.

Hopeisen Lukudiplomi-osaamismerkin saajalta edellytetään

  • vähintään seitsemän vapaavalintaisen kokonaisteoksen lukemista (joista 1-2 omaan ammattialaan liittyviä teoksia),

  • vähintään seitsemän hopeatason analyysitehtävän hyväksyttä suorittamista (tehtävillä osoitetaan ymmärtävän ja analyyttisen lukutaidon hallintaa sekä eritellään lukukokemusta).

  • vähintään yhden hopeatason ammattialakohtaisen tehtävän hyväksyttyä suorittamista (tehtävällä osoitetaan taitoa tulkita ja soveltaa omaan ammattialaan liittyvän kirjallisuutta)

  • vähintään neljän hopeatason luovan tehtävän hyväksyttyä suorittamista (tehtävillä osoitetaan tekstilajien ja kirjallisuuden ilmaisutapojen ymmärtämistä sekä kykyä hyödyntää kirjallisuuden keinoja omassa ilmaisussa).