Ammattiin opiskelevan lukudiplomi (pronssi)

Ammattiin opiskelevan lukudiplomi (pronssi)

Pronssinen Lukudiplomi-osaamismerkki myönnetään ammatillisen toisen asteen opiskelijalle, joka osana opintojaan tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin sekä lukee tieto- ja kaunokirjallisuutta. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu myöntää osaamismerkin hyväksyttyjen pronssitason lukudiplomitehtävien perusteella. Osaamismerkki perustuu tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin. Opiskelija: - tiedostaa kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen, - tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin, - lukee kaunokirjallisia tekstejä, - tekee havaintoja omasta lukemisestaan, - ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti, - tuottaa ja tulkitsee ohjatusti tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa.

Pronssisen Lukudiplomi-osaamismerkin saajalta edellytetään

  • vähintään viiden vapaavalintaisen kokonaisteoksen lukemista (joista vähintään yksi on omaan ammattialaan liittyvä teos),

  • vähintään viiden pronssitason analyysitehtävän hyväksyttä suorittamista (tehtävillä osoitetaan ymmärtävän ja analyyttisen lukutaidon hallintaa sekä eritellään lukukokemusta).

  • vähintään yhden pronssitason ammattialakohtaisen tehtävän hyväksyttyä suorittamista (tehtävällä osoitetaan taitoa tulkita ja soveltaa omaan ammattialaan liittyvän kirjallisuutta)

  • vähintään kahden pronssitason luovan tehtävän hyväksyttyä suorittamista (tehtävillä osoitetaan tekstilajien ja kirjallisuuden ilmaisutapojen ymmärtämistä sekä kykyä hyödyntää kirjallisuuden keinoja omassa ilmaisussa).