Yrittäjyystrendit ja yrittäjyyspedagogiikka


Yrittäjyystrendit ja
yrittäjyyspedagogiikka

Merkin saaja toteuttaa opetustyössään yrittäjyyspedagogiikan peruselementtejä yrittäjyyden ilmiöt huomioiden

Yrittäjyystrendit ja yrittäjyyspedagogiikka -osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka huomioi opetustyössään yrittäjyyden ilmiöitä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin sekä toteuttaa yrittäjyyspedagogiikan peruselementtejä. Merkin saajan osaaminen on osoitettu Yrittäjyyosaamista opettajille -verkkokurssilla ja arvioitu Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia- yrittäviä nuoria -projektin asiantuntijatyönä.

Merkin saaja

  • Tunnistaa yrittäjyyden trendejä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin
  • Tunnistaa yrittäjyyspedagogiikan peruselementit
  • Toteuttaa omassa opetustyössään yrittäjyyspedagogiikan peruselementtejä

Yllä kuvatun mukainen osaaminen on osoitettu seuraavasti:

  • Oman työn kannalta relevanttien yrittäjyyden ilmiöiden nimeäminen
  • Yrittäjyyskasvatuksen mittariston tekeminen ja opetuksen yrittäjämäisten elementtien tunnistaminen
  • Osaamistarpeiden johtaminen yrittäjyyden trendeistä ja tarpeiden nimeäminen osaamiskartastoon
  • Yrittäjyyspedagogiikan kokeileminen omassa opetustyössä

Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projekti kouluttaa opettajia yrittäjyysopetuksen osaajiksi. Projekti käynnistyi vuonna 2015 ja se on tavoittanut valtakunnallisesti yli 8000 opettajaa, opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa. Valmennukset tarjoavat opettajille uutta osaamista, työkaluja ja verkostoja yrittäjyyspedagogiikan tueksi. Oppilaitoksille ja korkeakouluille ne antavat mahdollisuuden vahvistaa henkilöstön osaamista ja edistää yrittäjyyden juurtumista toimintakulttuuriin. Hanketta rahoittaa lääkintöneuvos Sakari Alhopuro.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 383 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 64 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi