Graafisen suunnittelun toteuttaja

Graafisen suunnittelun toteuttaja

Merkinhaltija on osallistunut Turun kesäyliopiston Graafisen suunnittelun perusteet –koulutukseen (4op). Koulutuksen tavoitteena oli, että osallistujat osaavat suunnitella Adobe-ohjelmia käyttäen helppoja julkaisuja, joissa on otettu huomioon graafiset sekä tekniset vaatimukset. Koulutuksessa osallistujille on tarjottu perustiedot ja -taidot graafisesta suunnittelusta Adobe CS6 –ohjelmilla (Photoshop, Illustrator, Indesign). Koulutuksen aikana he ovat tutustuneet kuvailmaisun, sommittelun, värin käytön ja typografian periaatteisiin suunnittelutyössä. Koulutuksessa on opittu analysoimaan erilaisia julkaisuja ja visuaalisia viestejä sekä valitsemaan kuvia, värejä ja typografiaa taiton elementteinä.

Merkin myöntämisen kriteerit:

Merkinhaltija on osallistunut Turun kesäyliopiston Graafisen suunnittelun perusteet-koulutukseen. Koulutuksen aikana merkinhaltijalle on tutustunut graafisen suunnittelun perusteisiin teoriassa ja tehnyt käytännön harjoitteita Adobe CS6 –ohjelmia hyödyntäen. Hän on pohtinut, miten hän voi soveltaa oppimaansa omassa arjessaan ja työelämässä.


Turun kesäyliopisto on koulutuksen ja kehittämisen asiantuntija. Kesäyliopisto tarjoaa yksilöille, ammattiryhmille ja organisaatioille mahdollisuuden kehittymiseen ja oppimisen iloon elämän eri vaiheissa. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Kursseja ja pidempiä koulutuksia järjestetään ympäri vuoden.

Ajankohtaiset koulutuksemme löydät osoitteesta: https://www.turunkesayliopisto.fi/

Seuraa meitä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa!