Digikuvauskoulu

Digikuvauskoulu

Merkinhaltija on osallistunut Turun kesäyliopiston Digikuvauskoulu –kurssille. Kurssilla opiskelijat oppivat ottamaan laadukkaampia ja mielenkiintoisempia valokuvia tutustumalla digikuvauksen perusteisiin ja säätöihin. Kurssi soveltui erityisesti valokuvauksen aloittaville harrastelijoille sekä työssään valokuvausta apuvälineenä käyttäville. Koulutuksessa opiskelijat perehtyivät käytännönläheisesti esim. seuraaviin aiheisiin: • digikuvauksen termit - esim. aukko, suljin, kohina • kuvan oikea valotus • sommittelu mielenkiintoisten kuvien aikaansaamiseksi • polttovälin merkitys kuvassa • raakakuvan käsittely • kuvan käyttö eri medioissa

Merkin myöntämisen kriteerit:

Merkinhaltija on osallistunut Turun kesäyliopiston Digikuvauskoulu -kurssille. Koulutuksen aikana merkinhaltija on tutustunut digivalokuvauksen periaatteisiin opettajan johdolla ja tehnyt itsenäisesti käytännön harjoitteita liittyen valokuvaukseen ja valokuvauksen säätöihin. Hän on soveltanut oppimaansa omissa valokuvissaan ja osoittanut hallitsevansa digivalokuvauksen perussanastoa.