Luottamusmiehen asema

Luottamusmiehen asema

Tämä osaamismerkin saaja on osoittanut hallitsevansa luottamusmiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet.

Merkin hakija hallitsee alansa työehto- tai virkaehtosopimuksen mukaiset luottamusmiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Merkin hakija tuntee luottamusmiehen yhteistyökumppanit työpaikalla ja järjestössä.