2.6 Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka

2.6 Algoritminen ajattelu, ohjelmointi ja robotiikka

Edu.hel.fi osaamismerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki.

Todennetusti osaamismerkin saaja osaa:

  • Osaa käyttää algoritmista ajattelua ongelmanratkaisussa ja toimintojen automatisoinnissa
  • Osaa käyttää ohjelmointia ongelmaratkaisussa ja mallintamisessa
  • Osaa ja ymmärtää robotiikan perusteita ja käyttömahdollisuuksia
  • Osaa ohjata systeemisen ja algoritmisen ajattelun kehittymistä​
  • Osaa käyttää robotiikkaa tai ohjelmointia osana opiskelu- ja oppimisprosessia
  • Osaa käyttää automatisointia oppimisprosessissa