Tietosuoja

Tietosuoja

Osaa toimia tietoturvallisesti työssään

Osaaminen: Ymmärtää tietosuojan merkityksen omassa toiminnassa ja hallitsee keskeiset asiat: on tietoinen lainsäädännöstä ja sen piiriin kuuluvista asioista, osaa tallentaa ja käyttää tietoa sen luonteen mukaisesti, tunnistaa oman ja muiden henkilötiedon ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti, tunnistaa tietosuojaan liittyvät vaaratekijät.

Osaamisen näyttö: Tietosuoja kyselyyn vastaaminen. Kyselystä pitää saada vähintään 30 pistettä. Pisteiden loppuyhteenveto liitetään osaamismerkkihakemukseen.