Mobiililaitteiden hyödyntäminen erityisopetuksessa -koulutus (1 op)


Mobiililaitteiden hyödyntäminen
erityisopetuksessa -koulutus (1 op)

Snellman-kesäyliopiston järjestämä Mobiililaitteiden hyödyntäminen erityisopetuksessa -koulutus (1 op) Koulutus toteutettiin loppuvuodesta 2015 ja se sisälsi viisi webinaaria sekä omatoimista opiskelua. Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujalle perustiedot siitä, miksi mobiililaitteita käytetään myös erityisopetuksessa, mitä vaikutuksia niiden käytöllä on oppijan ja opettajan kannalta sekä runsaasti vinkkejä niiden käyttöön.

Snellman-kesäyliopiston järjestämä Mobiililaitteiden hyödyntäminen erityisopetuksessa -koulutus (1 op)

Koulutus toteutettiin loppuvuodesta 2015 ja se sisälsi viisi webinaaria sekä omatoimista opiskelua. Koulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujalle perustiedot siitä, miksi mobiililaitteita käytetään myös erityisopetuksessa, mitä vaikutuksia niiden käytöllä on oppijan ja opettajan kannalta sekä runsaasti vinkkejä niiden käyttöön. Tämä osaamismerkki myönnetään osallistujille, jotka suorittivat kurssiin liittyneen oppimistehtävän. Sisältö koostui seuraavasti:

Oppimismahdollisuuksien tasa-arvoistaminen

Esteettömän teknologian käyttö mahdollistaa tasa-arvoisemmat oppimismahdollisuudet myös erityisen tuen tarpeessa oleville oppijoille. Oppimismotivaation kannalta osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden kokemus on tärkeää. Oppijan oman äänen kuuluville saaminen eri tavoin mahdollistuu mm. mobiiliteknologian avulla. Laitteiden käyttö tiedon keräämisessä, oppimisprosessin dokumentoinnissa ja kommunikoinnissa täysivaltaistaa oppijaa omassa oppimistoiminnassaan. Tässä webinaarissa käytiin läpi miksi ja millaista esteetöntä teknoloigaa tarvitaan erityisen tuen oppilaille koulussa. Tutustuttiin myös apuvälineiden hankintaprosessiin ja pohditttiin miten moniammatillinen yhteistyö voisi tukea paremmin erityisen tuen oppilasta ja hänen opettajaansa. Lisäksi perehdyttiin siihen millaisia käyttöä helpottavia ominaisuuksia iPadista löytyy. Käytiin läpi lukemista ja kirjoittamista helpottavia asetuksia ja sovelluksia sekä kommunikointisovelluksia, joissa on suomenkielinen puhesynteesi. Lisäksi tutkittiin kuinka oppilaat voivat saada oman äänensä kuuluviin tuottamalla omia tarinoita, sarjakuvia sekä verkkokirjoja. Esiteltäviä sovelluksia olivat: GoTalkNow, AudioNote, Kirjoita ja opi, Ekapeli Alku, iOverley, Snaptype for Occupational Therapy, StripDesigner ja AdobeVoice.

Oppijan itsenäisen toiminnan vahvistaminen

Oppijan osallisuuden ja sitä kautta oppimismotivaation vahvistuminen edellyttävät itsenäisen roolin löytymistä suhteessa oppimiseen. Mobiiliteknologian avulla voidaan oppijan toimintakykyä tukea moniaistillisesti esim. musiikin, kuvien ja videoiden muodossa pelkän tekstin rinnalla. Toimintaohjeiden antaminen mobiililaitteiden avulla lisää myös oppijan itsenäistä toimintaa ja tämän avulla mahdollistaa myös luovuuden lisääntymistä. Näönkäytön, hienomotoriikan, oman toiminnan ohjailun, tunteiden tunnistamisen ja kehonhahmotuksen paranemiseen on olemassa lukemattomia mobiilisovelluksia. Tässä webinaarissa näkökulma oli mobiililaitteisen soveltaminen erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisille suunnatussa opetuksessa. Esiteltäviä sovelluksia olivat: Sensory Sound Box, Bloom HD, Tiny Hands -sarja, Tiny Tap ja My Story.

Vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen tukeminen

Oppimisen ja osallisuuden perusta on toimiva vuorovaikutus. Vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää ja mahdollistaa mobiiliteknologian avulla. Laitteiden ja sovellusten laaja-alainen ja läpinäkyvä käyttö antaa valmiudet soveltaa opittuja menetelmiä ja taitoja myös muussa elämässä kuin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Kun oppijalla on haasteita vuorovaikutuksessaan, on oleellista käyttää sovelluksia osallistavasti. Kaiken pohjalla on laitteen perusominaisuuksien omaksuminen: kuvien ottaminen, videokuvaus ja äänittäminen. Myös lasten vanhempien mukaan ottaminen ja innostaminen on tärkeää. Teknologian avulla voidaan kokemuksia ja kertomuksia jakaa helposti. Se mitä vaikkapa ryhmässä tai yksilöterapiassa tapahtuu avautuu kuvien, piirtämisen ja videoinnin avulla paremmin myös oppijan läheisille. Kun oppijalla on esteitä viestinnässään, tarvitaan usein etukäteissuunnittelua koulutunneille ja mahdollisesti myös läksyjen tekoon. Viestintäsovellusten avulla voidaan tehostaa oppimista sekä koulussa että kotona. Tärkeää on huolehtia myös avustajien teknologiaosaamisesta. Esiteltäviä sovelluksia olivat: Notability, Morfo, BookCreator, TalkingPhotos, ChatAble ja Vittle.

Opetustyön avuksi

Mobiililaitteiden käytön avulla voit opettajana rikastaa opetustasi ja vapauttaa työaikaasi oleellisen. Parhaassa tapauksessa herätät oppijoiden mielenkiinnon kohtaamaan opittavat sisällöt uudesta näkökulmasta ja uusilla menetelmillä. Kuvallisen ilmaisun ja havaitsemisen lisääminen mobiililaitteiden avulla tuot kokonaan uusia kanavia oppimisprosessiin. Antamalla esim. työskentelyohjeet mobiilisovellusten avulla, voit keskittyä eriytyneemmin oppijoiden oppimisen tukemiseen ja substanssinhallintaan. Samalla saat myös itsellesi uusia välineitä, keinoja ja menetelmiä opetustyöhösi! Esiteltäviä sovelluksia olivat: iMovie, Movenote, Shadow puppet edu, Scan, Aurasma, Keynote ja ExplainEverything.

Soveltaminen omaan työhön

Mobiililaitteiden käyttöönotto osana opetus- ja oppimisprosessia vaatii rohkeutta ja sitkeyttäkin. Oppijoiden taidot vaihtelevat, ergonomiaan tulee kiinnittää huomiota ja valittavia sovelluksia on hurja määrä. Nuorempien oppijoiden ja vaikeasti vammaisten oppijoiden osalta myös vanhempien mukaanottaminen uusien välineiden ja menetelmien käyttöön kannattaa varata resursseja. Tässä webinaarissa kuultiin muutamia kokemuspuheenvuoroja mobiililaitteiden käytön aloittamisesta osana erityisopetusta.


Lisätietoja:

rehtori Soili Meklin

soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi

044 746 2841

http://www.snellmankesayliopisto.fi