Digi-Osaaja

Digi-Osaaja

Digiosaamisen perusteet

Digi-Osaaja -osaamismerkki on tunnustus henkilölle, joka on osoittanut osaamisensa suhteessa 10 erilaiseen digipedagogista osaamista tunnustavaan osaamismerkkiin. Digi-Osaaja -merkki vastaa 2 opintopisteen laajuista kokonaisuutta.

Tämä koontimerkki on osa opetushenkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittämisen ja tunnustamisen Oppiminen Online-osaamismerkistöä, joka vastaa Opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaista viitekehystä DigCompEdua.