3D-mallinnus ja -tulostus

3D-mallinnus ja -tulostus

3D-mallinnus ja -tulostus

OSAAMISTAVOITTEET

-Tuntee valmistusmenetelmän hyödyt sekä sovellus- ja käyttökohteita omalla alalla
- Osaa hahmottaa, millaisia voisivat olla eri alojen opiskelijoiden ja  yritysten yhteiset projektit (tuotekehitys ja prototyypit)
- Hahmottaa/tuntee 3D-mallinnuksen ja tulostuksen kokonaisprosessin ja tarvittavat työkalut sekä turvallisuusnäkökulmat

TEEMAT

- 3D-mallinnus ja -tulostus ammatillisessa koulutuksessa sekä hyödyntämismahdollisuudet eri koulutusaloilla
- 3D-mallinnuksen ja tulostuksen kokonaisprosessi - miten järkevästi alkuun

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Kuvaa seuraavat asiat osaamismerkkihakemuksen lisätietoja kentässä:
- Tutustu 3D-tulostukseen liittyvään verkkoyhteisöön, kerro yhteisöstä
- Nimeä keskeisiä alan yhteistyötahoja Suomessa ja/tai ulkomailla
- Kerro, miten voisit hyödyntää ja/tai hyödynnät 3D-mallinnusta ja tulostusta opiskelijoidensa kanssa