Autenttinen oppiminen, osaamisperusteisuus

Autenttinen oppiminen,
osaamisperusteisuus

Autenttinen oppiminen, osaamisperusteisuus

OSAAMISTAVOITTEET

 • Ymmärtää osaamisperusteisuuden lähtökohdat ja vaikutukset opettajuuteen
 • Tuntee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteet
 • Osaa hakea ja nimetä hyviä käytänteitä liittyen jaettuun opettajuuteen, osaamisperusteisuuteen ja yksilöllisten opintopolkujen muodostamiseen

TEEMAT

 • Osaamisperusteisuus käytännössä ja opetussuunnitelmissa
 • Hyviä erimerkkejä osaamisperusteisuudesta

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

 • Kuvaile osaamismerkkihakemuksessa, miten olet toteuttanut tai voisit toteuttaa omassa työssäsi yhtä alla olevista teemoista:
  • jaettu opettajuus
  • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • osaamisperusteisuus opetuksen arjessa
  • yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien integrointi
  • osaamisperusteisuus opetussuunnitelmatyössä