Omat laitteet oppimisessa (BYOD)

Omat laitteet oppimisessa (BYOD)

Opiskelijoiden omien laitteiden integroiminen opetukseen

OSAAMISTAVOITTEET

- Ymmärtää henkilökohtaisen ja lainalaitteen eron oppimis- ja toimintaympäristöjen näkökulmasta
- Hahmottaa mitä asioita on otettava huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekalaiteympäristössä
- Tiedostaa toimintamallin haasteet ja vahvuudet

TEEMAT

- eri käyttöjärjestelmien eroavuuden ja yhtäläisyydet
- toisiaan vastaavat appsit eri laitteille
- tvt-infrastruktuuri ja BYOD
- pedagogiset menetelmät tilanteessa, jossa on monia erilaisia laitteita ja jossa kaikilla ei niitä välttämättä ole

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki verkkoon tallentamaasi suunnitelmaan tai toteutukseen, jossa otetaan huomioon omien laitteiden käyttö oppimisessa. Linkin tulee olla luettavissa mobiiliselaimella.