Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tietää palveluja, joihin on koottu pedagogisia hyviä käytänteitä
  • Osaa laatia hyvän pedagogisen käytännön kuvauksen ja lisätä siihen kuvia ja videoita tms.
  • Osaa hyödyntää OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelua (https://hyvatkaytannot.oph.fi/)

TEEMAT

  • Palvelut, joissa on jaettu pedagogisia käytänteitä
  • Pedagogisten käytäntöjen kuvaaminen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

  • linkitä osaamismerkkihakemukseen hyviä käytänteitä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi (perustele, miksi valitsit juuri nämä käytänteet ja miten voit hyödyntää niitä työssäsi) tai linkitä laatimasi pedagogisen käytännön kuvaus