Tiedonhaun some-välineet

Tiedonhaun some-välineet

Tiedonhaun some-välineet

OSAAMISTAVOITTEET

 • Tuntee tiedonhaun kannalta keskeisimmät sosiaalisen median palvelut (teksti, kuva, video)
 • Osaa käyttää perus- ja kehittyneempiä hakutoimintoja sekä suodattimia 
 • Tunnistaa avoimet sisällöt ja osaa merkitä lähteen
 • Osaa arvioida tiedon tuottajan luotettavuutta
 • Ymmärtää miten tietoa tuotetaan yhdessä sosiaalisessa mediassa

TEEMAT

 • Erityyppisten medioiden kannalta tärkeiden palveluiden kuten Youtube, Flickr, Jamendo, Wikimedia ym. hakuominaisuudet
  tarkennetut haut ja tulosten suodatus
 • Creative Commons -haun koostesivun käyttö
 • CC-lisenssin perusteiden ymmärtäminen ja CC-materiaalin hyödyntäminen
 • Google-haun rajaus haluttuihin välineisiin tai sivustoihin

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

 • Etsi Googlen kuvahaulla käsitteen "tiedonhaku" vapaasti käytettävissä olevat kuvat. Liitä ensimmäisen hakutuloksen linkki hakemuksesi Verkkoliitteet-kenttään. Jos hakusanalla ei tule tuloksia, käytä jotain muuta hakusanaa. 
 • Kuvaa hakemuksessasi millä ehdoilla linkittämääsi kuvaa saa käyttää. Kirjoita myös miten voit soveltaa sosiaaliseen mediaan ja/tai avoimiin sisältöihin pohjautuvaa tiedonhakua omassa työssäsi.