Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus


Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus

Vaikuttaminen eri ympäristöissä.

OPISKELIJAN OSAAMISTAVOITTEET

- Tuntee sosiaalisen median toimintaperiaatteet yleisellä tasolla ja osaa hahmottaa omaa toimintaansa verkossa sekä yksityisen, että työroolin kautta.
- Osaa arvioida toiminnan vaikuttavuutta eri ympäristöissä ja eri rooleissa niin opettajan kuin opiskelijan näkökulmasta.
- Hahmottaa mediakasvatuksen merkityksen osana monimuotoistuvaa verkko-oppimista ammatillisessa koulutuksessa.


TEEMAT

- Sosiaalisen median toimintaperiaatteet.
- Kansalaisaktiivisuus.
- Mediakasvatus.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen viisi linkkiä liittyen aiheeseen ʺOpettaja mediakasvattajanaʺ.