Uudistuvat ammatilliset oppimateriaalit

Uudistuvat ammatilliset oppimateriaalit

Uudistuvat ammatilliset oppimateriaalit

OSAAMISTAVOITTEET

- Hahmottaa, millä eri tavoin voi syntyä ammatillisia oppimateriaaleja
- Opiskelijan aktiivinen rooli oman oppimisensa ja ammattitaidon näkyväksi tekemisessä
- Osaa ohjata opiskelijoita monimuotoisten oppimateriaalien tuottamiseen ja avoimeen jakamiseen
- Osaa hyödyntää jo olemassaolevia avoimia oppimateriaaleja

TEEMAT

- Avoimet oppimateriaalit
- Opiskelijoiden ohjaaminen avointen materiaalien tuottamiseen ja jakamiseen
- Creative Commons lisenssi
- Avointen materiaalien lähteet verkossa

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

- Kerro osaamismerkkihakemuksessa miten ohjaat opiskelijoitasi avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja avoimeen jakamiseen. Kuvaile jokin valmis toteutus tai luo suunnitelma tulevalle toteutukselle.