Henkilökohtainen oppimisympäristö, Personal Learning Environment


Henkilökohtainen
oppimisympäristö, Personal Learning Environment

Henkilökohtainen oppimisympäristö (Personal Learning Environment) ja Henkilökohtainen oppimisverkosto (Personal Learning Network) ammatillisessa opetuksessa

OSAAMISTAVOITTEET

-Ymmärtää henkilökohtaisen oppimisympäristön ja -oppimisverkoston mahdollisuudet esim. oman osaamisensa kehittämisessä ja oman osaamisensa näkyväksi tekemisessä
-Ymmärtää miten henkilökohtaista oppimisympäristöä voidaan hyödyntää ammatillisessa opetuksessa

TEEMAT

-Henkilökohtaisen oppimisympäristön ja -oppimisverkoston mahdollisuudet ja haasteet ammatillisessa opetuksessa

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

-Kuvaa olemassa oleva tai suunnitteilla oleva oma henkilökohtainen oppimisympäristösi- ja/tai -verkostosi haluamassasi muodossa. Voit tehdä kuvauksen myös siitä näkökulmasta, millaisen PLE:n opiskelijasi voisivat toteuttaa.
-Kuvaa myös millaisilla verkkotyövälineillä tai verkkoympäristöillä kuvaamasi PLE on toteutettavissa -Julkaise kuvaajasi ja linkitä oppimismerkkihakemukseesi.