Prezi

Prezi

Prezin käyttö opetuksessa

OSAAMISTAVOITTEET

-Osaa luoda opetuskäyttöön ytimekkäitä visuaalisia ja monimediaisia verkkoesityksiä sekä jakaa niitä muille.

TEEMAT

-Edu-tunnuksen luominen Prezi-palveluun
-Oman Prezi esityksen koostaminen
-Oman Prezi esityksen jakaminen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

-Luo opetustasi palveleva Prezi esitys. Jaa se opettajalle tai julkisesti.
-Linkitä esitys osaamismerkki hakemukseesi