Google Drive , Googlen dokumentit

Google Drive , Googlen dokumentit

Google Driven ja Googlen dokumenttien käyttö opetuksessa

OSAAMISTAVOITTEET

-Ymmärtää Google Driven sovellusten mahdollisuudet oppimisen ja ohjauksen tukena, projektityöskentelyssä ja ryhmätyövälineenä

TEEMAT

- Asiakirjojen, esitysten ja laskentataulukkojen hyödyntäminen oppimisen tukena, ohjauksessa, projektityöskentelyssä, ryhmätyövälineenä
- Google asiakirjojen luominen, yhteistuottaminen ja jakaminen

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

- Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki itse luomaasi julkiseen Google asiakirjaan
- Kirjoita kyseiseen asiakirjaan lyhyt kuvaus miten voit soveltaa Googlen tiedostoja omassa työssäsi yhteistoiminnallisesti