Simulaatiopedagogiikka


Simulaatiopedagogiikka

Simulaatiopedagogiikka

OSAAMISTAVOITTEET

-Tuntee simulaatiopedagogiikan peruslähtökohdat ja osaa suunnitella oppimisprosessin- tai tilanteen, joka edistää oppimista simulaatioilla

TEEMAT

-Simulaatiot pedagogisena toimintatapana.
-Simulaatiota hyödyntävän oppimisprosessin suunnittelu.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

-Tee oppimisprosessin kuvaaja ,joka havainnollistaa simulaation käyttöä jonkin prosessin /tilanteen suunnittelussa.
Julkaise kuvaaja verkossa ja linkitä oppimismerkkihakemukseesi