TVT-strategiat

TVT-strategiat

TVT strategiat

OSAAMISTAVOITTEET

Tunnistaa TVT-strategian laadintaprosessin sekä pääpiirteet.
Tunnistaa oman organisaationsa tvt-strategian ja osaa esittää kehittämisideoita


TEEMAT

TVT- strategian laadintaprosessi
TVT- strategian sisältö ja osuus oppilaitoksen kokonaiskehittämistä.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Tutustu oman organisaatiosi TVT-strategiaan.
Tee siitä lyhyt tiivistelmä/esitys ja liitä kehittämisideoitasi, jaa esityksesi ja liitä se anomukseesi.