Kansainväliset verkostot

Kansainväliset verkostot

Kansainväliset verkostot ja kansainvälistyminen

OSAAMISTAVOITTEET

Tunnistaa erilaisia ammatillisen koulutuksen
kansainvälisiä verkostoja. 
Tunnistaa kansallisia verkostoja tukevia kv-toimijoita.
Ymmärtää verkostotyöskentelyn merkityksen osana
kansainvälistymistä.

TEEMAT

-kansalliset kehittäjäverkostot
-verkkoyhteisöt ja avoimet foorumit
-kehittäjäverkostojen hyödyt opettajan ja kehittäjän työssä
-osallistumisen tavat ja yhteistoiminta

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Kuvaa oman ammattialasi kansainväliset verkostot
ja kansainväliset hanketoimijat. Tee verkostokaavio,
julkaise se verkossa ja linkitä se osaamishakemukseesi.