Pedagogiset mallit

Pedagogiset mallit

Pedagogiset mallit verkko-opetuksen tukena

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntee tyypillisimmät pedagogiset mallit ja osaa soveltaa jotain em. malleista oman verkko-opetukseen.

TEEMAT

Tyypillisimmät pedagogiset mallit opetuksessa
Pedagoginen malli ja oppimisprosessi

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Valitse jokin pedagoginen malli ja suunnittele verkko-oppimisprosessi mallin mukaisesti.
Julkaise suunnitelma/asiakirja verkossa ja linkitä oppimismerkkihakemukseesi.