Kiltakoulumalli

Kiltakoulumalli

Kiltakoulumainen toiminta ja mallin esittely

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntee kiltakoulumallin ammattillisessa opetuksessa.
Osaa suunnitella ja ideoida miten voisi hyödyntää kiltakoulumallin mukaista opetusta ja ohjausta omien opiskelijoidensa kanssa.

TEEMAT

Kiltakoulumalli ja sen soveltaminen ammatillisen opetuksen suunnitteluun

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Kuvaa asiakirjassa ja miten sovellat kiltakoulumallia opetukseen tai ohjaukseen.
Julkaise kuvaus verkossa , jaa opettajalle ja linkitä oppimismerkkihakemukseesi.