Pinterest

Pinterest

Sisältöjen pinnaaminen

OSAAMISTAVOITTEET

- Tuntee Pinterestin toimintaperiaatteet
- Osaa pinnata sisältöjä Pinterestistä, järjestää ne nimetyille boardeille ja kirjoittaa kuvauksen.
- Osaa luoda uusia pinnejä verkkosivuilta, järjestää ne boardeiksi ja jakaa boardin toiselle toimijalle.


TEEMAT

- Pinterestin toimintaperiaatteet.
- Sisältöjen pinnaaminen Pinterestistä, järjestäminen nimetyille boardeille.
- Pinnaaminen verkkosivuilta, boardeiksi järjestäminen ja boardin jakaminen toiselle toimijalle.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki Pinterest-boardiisi, joka liittyy ammatin opetukseen.