EU-rahoitus

EU-rahoitus

Perehdytään eri rahoituslähteisiin.

OSAAMISTAVOITTEET

  • Tuntee erilaiset rahoitukseen liittyvät rahoituslähteet, toiminnan perusperiaatteet ja käyttömahdollisuudet Suomessa, EU:ssa ja EU:n ulkopuolella.

TEEMAT

  • EU-rahoitus
  • UM-rahoitus
  • Hankerahoitus
  • Investointituki
  • Verkostotoiminta
  • Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Työelämäyhteistyö

OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Linkitä osaamismerkkihakemukseen tieto hankkeesta missä olet ollut mukana ja kuvaile roolisi siinä.

TAI

Esittele kaksi rahoitusinstrumenttia ja kuvaile miten ne voisivat soveltua johonkin sinua kiinnostavaan kehittämisaihioon.