ECVET, opettajan tehtävänkuva ja osaamiset

ECVET, opettajan tehtävänkuva ja osaamiset

Opettajan työn uudistuminen

OSAAMISTAVOITTEET

- Opiskelija tuntee ECVET- ja TUTKE-uudistukset.
- Tietää uudistusten vaikutukset opetussuunnitelmaan ja opiskelijan arviointiin.
- Opiskelija ymmärtää ennakoinnin merkityksen.
- Osaa hyödyntää ennakointia opettajan työn suunnittelussa ja koulutuksen kehittämisen välineenä.
- Opiskelija perehtyy opettajan tehtävä- ja tulostoimenkuvaan.


TEEMAT

- ECVET- ja TUTKE-uudistukset: uudistusten vaikutukset opetussuunnitelmaan ja opiskelijan arviointiin (osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen, dokumentointi sekä oppimisen ja osaamisen arviointi).
- Osaamisperusteisuutta vahvistamaan - mikä muuttuu ECVET- ja TUTKE-uudistuksen myötä?
- Opettajan osaamisen ennakointi.
- Opettajan työn suunnittelu ja koulutuksen kehittäminen ennakoinnin pohjalta.
- Opettajan tehtävä- ja tulostoimenkuva.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Tee verkkosession/tallenteen ja materiaalien perusteella seuraava tehtävä:

Opettajan työn suunnittelu - millainen on tulevaisuus 2016?

Materiaali: Opettajan tehtävä- ja tulostoimenkuva
http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=opettajan_tyon_suunnittelu2

Tehtävän palautus (esim. video, tekstidokumentti, sarjakuva) osaamismerkkihakemuksen liitetiedostona.