Kehittäjäverkostot


Kehittäjäverkostot

Kehittäjäverkostot oman työn tukena.

OSAAMISTAVOITTEET

- Opiskelija tuntee erilaisia kansallisia kehittäjäverkostoja, sekä niihin liittyvät avoimet foorumit ja sivustot.
- Osaa hyödyntää kehittäjäverkostojen jakamaa osaamista ja tietoa omassa työssään.
- Osaa osallistua verkostojen toimintaan ammatillisen verkostoprofiilinsa kautta.


TEEMAT

- Kansalliset kehittäjäverkostot.
- Verkkoyhteisöt ja avoimet foorumit.
- Kehittäjäverkostojen hyödyt opettajan ja kehittäjän työssä.
- Osallistumisen tavat ja yhteistoiminta.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liity verkkoyhteisöön jonka koet omassa työssäsi hyödylliseksi.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki keskusteluun, johon olet osallistunut
- tai kuvaa miten olet hyödyntänyt kehittäjäverkostojen jakamaa aineistoa omassa työssäsi
- tai kuvaa miten olet jakanut omaa osaamistasi verkostolle.