Appsit opetuksessa 2: Android

Appsit opetuksessa 2: Android

Appsien opetuskäyttö Android-laitteissa.

OSAAMISTAVOITTEET

- Osaa löytää, asentaa ja päivittää Android-sovelluksia.
- Osaa etsiä tietoa/kokemuksia opetukseen ja oppimiseen soveltuvista appseista.


TEEMAT

- Sovellusten peruskäyttö Android-laitteissa.
- Mobiililaitteiden ja -sovellusten opetuskäyttöön liittyvien verkostojen hahmottaminen.
- Osaa ideoida mobiililaitteiden ja -sovellusten opetuskäyttöä omassa opetuksessaan.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki oppimateriaaliin (blogi, wiki tms), jossa olet hyödyntänyt mobiiliappseja joko sisällöntuotannossa tai työprosessissa. Kerro lisätiedoissa kuinka olet appseja hyödyntänyt.

TAI

Ota ruutukaappaus mobiililaitteesta/appsista ja kerro lisätiedoissa kuinka appsia voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa.