Appsit opetuksessa 1: iOS

Appsit opetuksessa 1: iOS

Appsien opetuskäyttö iOS-laitteissa.

OSAAMISTAVOITTEET

- Tuntee appsien toimintaperiaatteet iOS-mobiililaitteissa teknisesti.
- Osaa hankkia ja ladata appseja omaan laitteeseensa.
- Osaa etsiä tietoa/kokemuksia opetukseen ja oppimiseen soveltuvista appseista.


TEEMAT

- Appsien peruskäyttö iOS-laitteissa.
- Mobiililaitteiden ja appsien opetuskäyttöön liittyvien verkostojen hahmottaminen.
- Osaa ideoida mobiililaitteiden ja appsien opetuskäyttöä omassa opetuksessaan.


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki oppimateriaaliin (blogi, wiki tms), jossa olet hyödyntänyt mobiiliappseja joko sisällöntuotannossa tai työprosessissa. Kerro lisätiedoissa kuinka olet appseja hyödyntänyt.

TAI

Ota ruutukaappaus mobiililaitteesta/appsista ja kerro lisätiedoissa kuinka appsia voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa.