realXtend

realXtend

Virtuaalimaailmaan tutustuminen

OSAAMISTAVOITTEET

- Osaa ladata omalle laitteelleen tarvittavat sovellukset ja tuntee laitteistovaatimukset
- Osaa luoda avatar-hahmon itselleen
- Osaa siirtyä virtuaalimaailmassa paikasta toiseen
- Osaa käyttää viestimiseen chat-toimintoa ja puhetta
- Ymmärtää virtuaalimaailmojen toiminnan perusperiaatteet ja tietää millaisia maailmoja on opetuskäytössä tällä hetkellä


TEEMAT

- Virtuaalimaailmojen opetuskäytön perusteet
- Tekniset toimintaedellytykset
- Ympäristöön kirjautuminen ja perustoiminnot
- Erilaiset 3D-virtuaalimaailmat


OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Osallistu RealXtend Meshmoon verkko-opetusjaksolle. Liitä kuvakaappaus osallistumisestasi osaamismerkkihakemuksen liitteeksi.

TAI

Tee oppimisaihion (esim. video, sarjakuva) aiheesta ʺMiksi ja miten voisin hyödyntää 3D-virtuaalimaailmoja omassa opetuksessani?ʺ, palautus osaamismerkkihakemuksen liitetiedostona.